راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل


از مرورگر سامسونگ یا هر مرورگر متصل به گوشی:

از مرور گر کروم یا گوگل:

و یا گوشی را بر روی نمایش افقی تنظیم کنید:

keyboard_arrow_up