آزمون اخلاق + مرور های (آمار و اپیدمیولوژی + هماتولوژی + ریه) ۷ دی

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون اخلاق + مرور های (آمار و اپیدمیولوژی + هماتولوژی + ریه) 7 دی
زمان: ۰۰:۵۴:۰۰
۴۵ سوال
۱۵ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون اخلاق + مرور های (آمار و اپیدمیولوژی + هماتولوژی + ریه) ۷ دی

*تعداد سوالات: ۴۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۵۴ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up