آزمون ارتوپدی + مرور های رادیولوژی و گوارش ۲۶ آبان

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون ارتوپدی + مرور های رادیولوژی و گوارش 26 آبان
زمان: ۰۰:۵۴:۰۰
۴۵ سوال
۲۸ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون ارتوپدی + مرور های رادیولوژی و گوارش ۲۶ آبان

*تعداد سوالات: ۴۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۵۴ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up