آزمون اطفال ۲ + مرور اطفال ۱ ۱۶ شهریور

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون اطفال 2 + مرور اطفال 1 16 شهریور
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون اطفال ۲ + مرور اطفال ۱ ۱۶ شهریور

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up