آزمون اطفال ۳ + مرور اطفال ۲ ۲۳ شهریور

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون اطفال 3 + مرور اطفال 2 23 شهریور
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۱ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون اطفال ۳ + مرور اطفال ۲ ۲۳ شهریور

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up