آزمون اطفال۱،اطفال۲،اطفال۳،جراحی۲،جراحی۳*۱ فروردین

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون  اطفال1،اطفال2،اطفال3،جراحی2،جراحی3*1 فروردین
زمان: ۰۱:۰۰:۰۰
۵۰ سوال
۸ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه: *آزمون اطفال۱،اطفال۲،اطفال۳،جراحی۲،جراحی۳*۱ فروردین

*تعداد سوالات: ۵۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up