آزمون جامع دست‌گرمی ۲۸ اسفند

۵۰۰,۰۰۰ 
آزمون جامع دست‌گرمی 28 اسفند
زمان: ۰۳:۲۰:۰۰
۲۰۰ سوال
۲۸ شرکت کننده
۵۰۰,۰۰۰ 

توجه:

داخلی.جراحی.اطفال.زنان.رادیولوژی.اورولوژی.پاتولوژی.عفونی.نورولوژی.ارتوپدی.روانپزشکی.گوش و حلق و بینی.پوست.چشم پزشکی.فارماکولوژی.آمار و اپیدمیولوژی.اخلاق پزشکی

*تعداد سوالات: ۲۰۰ سوال

• داخلی: ۴۵ سوال
• جراحی: ۲۴ سوال
• اطفال: ۲۶ سوال
• زنان: ۱۸ سوال
• رادیولوژی: ۶ سوال
• اورولوژی: ۶ سوال
• پاتولوژی: ۹ سوال
• عفونی: ۱۰سوال
• نورولوژی: ۸ سوال
• ارتوپدی: ۸ سوال
• روانپزشکی: ۸ سوال
• گوش و حلق و بینی: ۶ سوال
• پوست: ۶ سوال
• چشم پزشکی: ۶ سوال
• فارماکولوژی: ۶ سوال
• آمار و اپیدمیولوژی: ۶ سوال
• اخلاق پزشکی: ۲ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۲۴۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up