آزمون جامع ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

۲,۰۰۰,۰۰۰ 
آزمون جامع 22 فروردین 1403
زمان: ۰۴:۰۰:۰۰
۲۰۰ سوال
۲۳ شرکت کننده
۲,۰۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون جامع ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

*تعداد سوالات: ۲۰۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۲۴۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up