آزمون چهارجانبه۱ (دروس داخلی)

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون چهارجانبه1 (دروس داخلی)
زمان: ۰۰:۵۲:۳۰
۴۵ سوال
۷۷ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*نفرولوژی.غدد.روماتولوژی.ریه.هماتولوژی.گوارش.قلب

*تعداد سوالات: ۴۵ سوال

  • نفرولوژی: ۷ سوال
  • غدد: ۶ سوال
  • روماتولوژی: ۶ سوال
  • ریه: ۶ سوال
  • هماتولوژی: ۷ سوال
  • گوارش: ۶ سوال
  • قلب: ۷ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۵۲ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up