آزمون چهارجانبه۲ (اطفال و جراحی)

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون چهارجانبه2 (اطفال و جراحی)
زمان: ۰۱:۰۰:۰۰
۵۰ سوال
۵۲ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*اطفال.جراحی

*تعداد سوالات: ۴۵ سوال

  • اطفال: ۲۶ سوال
  • جراحی: ۲۴ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up