آزمون رادیولوژی + مرور عفونی ۱۸ آبان

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون رادیولوژی + مرور عفونی 18 آبان
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۲ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون رادیولوژی + مرور عفونی ۱۸ آبان

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up