آزمون ریه + مرور هماتولوژی ۱۲ مرداد

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون ریه + مرور هماتولوژی 12 مرداد
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۵۲ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون ریه + مرور هماتولوژی ۱۲ مرداد

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up