آزمون زنان ۱ + زنان ۲*۵ بهمن

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون زنان 1 + زنان 2*5 بهمن
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۱۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون زنان ۱ + زنان ۲*۵ بهمن

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up