آزمون زنان ۱ + مرور اطفال ۳ ۳۰ شهریور

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون زنان 1 + مرور اطفال 3 30 شهریور
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۷ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون زنان ۱ + مرور اطفال ۳ ۳۰ شهریور

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up