آزمون زنان ۲ + مرور زنان ۱ ۶ مهر

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون زنان 2 + مرور زنان 1 6 مهر
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۳۸ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون زنان ۲ + مرور زنان ۱ ۶ مهر

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up