آزمون مرور جراحی ۱ + مرور جراحی ۲*۱۴ دی

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون مرور جراحی 1 + مرور جراحی 2*14 دی
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۳ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون مرور جراحی ۱ + مرور جراحی ۲*۱۴ دی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up