آزمون نفرولوژی + مرور گوار‌ش ۹ تیر

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون نفرولوژی + مرور گوار‌ش 9 تیر
زمان: ۰۰:۳۶:۰۰
۳۰ سوال
۵۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون نفرولوژی + مرور گوار‌ش ۹ تیر

*تعداد سوالات: ۳۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۶ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up