آزمون پاتولوژی،اورولوژی،عفونی،رادیولوژی،ارتوپدی*۱۷ فروردین

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون پاتولوژی،اورولوژی،عفونی،رادیولوژی،ارتوپدی*17 فروردین
زمان: ۰۱:۰۰:۰۰
۵۰ سوال
۷ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون پاتولوژی،اورولوژی،عفونی،رادیولوژی،ارتوپدی*۱۷ فروردین

*تعداد سوالات: ۵۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up