آزمون پاتولوژی + اورولوژی*۱۹ بهمن

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون پاتولوژی + اورولوژی*19 بهمن
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۱۸ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون پاتولوژی + اورولوژی*۱۹ بهمن

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up