آزمون پوست + مرور های چشم و غدد ۹ آذر

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون پوست + مرور های چشم و غدد 9 آذر
زمان: ۰۰:۵۴:۰۰
۴۵ سوال
۲۴ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل (در صورت لزوم)

توجه:

*آزمون پوست + مرور های چشم و غدد ۹ آذر

*تعداد سوالات: ۴۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۵۴ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up