آزمون چشم + مرور های ارتوپدی و نفرولوژی ۲ آذر

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون چشم + مرور های ارتوپدی و نفرولوژی 2 آذر
زمان: ۰۰:۵۴:۰۰
۴۵ سوال
۲۲ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

***راهنمایی جهت آزمون دادن با موبایل

توجه:

*آزمون چشم + مرور های ارتوپدی و نفرولوژی ۲ آذر

*تعداد سوالات: ۴۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۵۴ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up