آزمون چهارجانبه۳

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون چهارجانبه3
زمان: ۰۱:۰۴:۴۸
۵۴ سوال
۳۰ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*زنان.ارتوپدی.پوست.روانپزشکی.اورولوژی.اپیدمیولوژی و آمار

*تعداد سوالات: ۵۴ سوال

  • زنان: ۱۸ سوال
  • ارتوپدی: ۸ سوال
  • پوست: ۶ سوال
  • روانپزشکی: ۸ سوال
  • اورولوژی: ۶ سوال
  • اپیدمیولوژی و آمار: ۸ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۶۵ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up