آزمون چهارجانبه۴

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون چهارجانبه4
زمان: ۰۰:۵۹:۳۰
۵۱ سوال
۱۸ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*گوش و حلق و بینی.چشم.رادیولوژی.فارماکولوژی.اخلاق.پاتولوژی.نورولوژی.عفونی

*تعداد سوالات: ۵۱ سوال

  • گوش و حلق و بینی: ۶ سوال
  • چشم: ۶ سوال
  • رادیولوژی: ۶ سوال
  • فارماکولوژی: ۵ سوال
  • اخلاق: ۲ سوال
  • پاتولوژی: ۸ سوال
  • نورولوژی: ۸ سوال
  • عفونی: ۱۰ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up