آزمون کوچولوی اخلاق پزشکی مرور ۱

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی اخلاق پزشکی مرور 1
زمان: ۰۰:۱۲:۰۰
۱۰ سوال
۵ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر فروزان زمانی

توجه:

*آزمون کوچولوی اخلاق پزشکی مرور ۱

*تعداد سوالات: ۱۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۱۲ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up