آزمون کوچولوی اطفال ساده

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی اطفال ساده
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۲۱ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون کوچولوی اطفال ساده

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up