آزمون کوچولوی انگل و قارچ

۳۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی انگل و قارچ
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۲ شرکت کننده
۳۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر نیلوفر خادمی

توجه:

*آزمون کوچولوی انگل و قارچ

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۲۵ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up