آزمون کوچولوی اورولوژی ساده

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی اورولوژی ساده
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۶۵ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر فرامرز جهان گَرد

توجه:

*آزمون کوچولوی اورولوژی ساده

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up