آزمون کوچولوی جراحی ساده

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی جراحی ساده
زمان: ۰۱:۰۰:۰۰
۵۰ سوال
۸۲ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر پارسا داداشی

توجه:

*آزمون کوچولوی جراحی ساده

*تعداد سوالات: ۵۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up