آزمون کوچولوی جراحی مرور ۲

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی جراحی مرور 2
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۱۶ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر پارسا داداشی

توجه:

*آزمون کوچولوی جراحی مرور ۲

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up