آزمون کوچولوی عفونی مرور۱

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی عفونی مرور1
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۱۰ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر رویا حسینی فرد

توجه:

*آزمون کوچولوی عفونی مرور۱

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up