آزمون کوچولوی غدد ساده

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی غدد ساده
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۱۱۲ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر زينب قطبی

توجه:

*آزمون کوچولوی غدد ساده

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up