آزمون کوچولوی قلب

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی قلب
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۱۶ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*آزمون کوچولوی قلب

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up