آزمون کوچولوی نفرولوژی ساده

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی نفرولوژی ساده
زمان: ۰۰:۳۵:۰۰
۲۵ سوال
۱۰۵ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر فرامرز جهان گرد

توجه:

*آزمون کوچولوی نفرولوژی ساده

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۵ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up