آزمون کوچولوی نورولوژی مرور ۳

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی نورولوژی مرور 3
زمان: ۰۰:۳۰:۰۰
۲۵ سوال
۷ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر مرتضی حیدریان

توجه:

*آزمون کوچولوی نورولوژی مرور ۳

*تعداد سوالات: ۲۵ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۳۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up