آزمون کوچولوی ویروس شناسی

۳۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی ویروس شناسی
زمان: ۰۰:۲۴:۰۰
۲۰ سوال
۲ شرکت کننده
۳۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر نیلوفر خادمی

توجه:

*آزمون کوچولوی ویروس شناسی

*تعداد سوالات: ۲۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۲۰ دقیقه می باشد.

*آزمون فاقد نمره منفی می باشد.


keyboard_arrow_up