آزمون کوچولوی کل داخلی مرور ۳

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون کوچولوی کل داخلی مرور 3
زمان: ۰۱:۰۰:۰۰
۵۰ سوال
۱۰ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

🖊 طراح: دکتر فرامرز جهان گَرد

توجه:

*آزمون کوچولوی کل داخلی مرور ۳

*تعداد سوالات: ۵۰ سوال.

*مدت پاسخگویی به آزمون، ۶۰ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (در اعمال نتیجه، هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up