آزمون STEP10

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP10
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۳۱ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور اطفال ۴٫جراحی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور اطفال ۴: ۷ سوال
  • جراحی: ۳۳ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up