آزمون STEP11

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP11
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۴ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور زنان. مرور ارتوپدی. مرور رادیولوژی. مرور عفونی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور زنان: ۱۷ سوال
  • مرور ارتوپدی: ۸ سوال
  • مرور رادیولوژی: ۶ سوال
  • مرور عفونی: ۹ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up