آزمون STEP12

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP12
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۳ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور قلب.مرور نفرولوژی.مرور گوارش.مرور اورولوژی.مرور نورولوژی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور قلب: ۸ سوال
  • مرور نفرولوژی: ۸ سوال
  • مرور گوارش: ۸ سوال
  • مرور اورولوژی: ۸ سوال
  • مرور نورولوژی: ۸ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up