آزمون STEP14

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP14
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۱ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور اطفال.مرور پوست.مرور روانپزشکی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور اطفال: ۲۷ سوال
  • مرور پوست: ۵ سوال
  • مرور روانپزشکی: ۸ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up