آزمون STEP15

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP15
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۱۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور چشم.مرور فارماکولوژی.مرور جراحی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال

  • مرور چشم: ۸ سوال
  • مرور فارماکولوژی: ۸ سوال
  • مرور جراحی: ۲۴ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up