آزمون STEP17

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP17
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۱۷ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور ریه.مرور غدد.مرور هماتولوژی.مرور گوارش.مرور نفرولوژی.مرور روماتولوژی.مرور قلب.مرور پاتولوژی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال

  • مرور ریه: ۵ سوال
  • مرور غدد: ۵ سوال
  • مرور هماتولوژی: ۵ سوال
  • مرور گوارش: ۵ سوال
  • مرور نفرولوژی: ۵ سوال
  • مرور روماتولوژی: ۵ سوال
  • مرور قلب: ۵ سوال
  • مرور پاتولوژی: ۵ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up