آزمون STEP18

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP18
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۱۰ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور اطفال.مرور جراحی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال

  • مرور اطفال: ۲۰ سوال
  • مرور جراحی: ۲۰ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up