آزمون STEP5

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP5
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۵۳ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*زنان.عفونی.رادیولوژی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • زنان: ۲۰ سوال
  • عفونی: ۱۲ سوال
  • رادیولوژی: ۸ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up