آزمون STEP7

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP7
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۳۳ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور قلب.مرور ریه.مرور روماتولوژی.نورولوژی.فارماکولوژی مرتبط.پاتولوژی مرتبط

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور قلب: ۵ سوال
  • مرور ریه: ۵ سوال
  • مرور روماتولوژی: ۵ سوال
  • نورولوژی: ۱۰ سوال
  • فارماکولوژی مرتبط: ۹ سوال
  • پاتولوژی مرتبط: ۶ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up