آزمون STEP8

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP8
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور هماتولوژی.مرور غدد.روانپزشکی.پوست.پاتولوژی مرتبط.فارماکولوژی مرتبط

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور هماتولوژی: ۵ سوال
  • مرور غدد: ۵ سوال
  • روانپزشکی: ۱۰ سوال
  • پوست: ۱۰ سوال
  • پاتولوژی مرتبط: ۵ سوال
  • فارماکولوژی مرتبط: ۵ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up