آزمون STEP9

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP9
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۹ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور اطفال.چشم پزشکی.گوش، حلق و بینی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور اطفال: ۲۰ سوال
  • چشم پزشکی: ۱۰ سوال
  • گوش، حلق و بینی: ۱۰ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up