آزمون STEP13

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP13
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۲۶ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور ریه.مرور روماتولوژی.مرور هماتولوژی.مرور غدد.مرور پاتولوژی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور ریه: ۸ سوال
  • مرور روماتولوژی: ۸ سوال
  • مرور هماتولوژی: ۸ سوال
  • مرور غدد: ۸ سوال
  • مرور پاتولوژی: ۸ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up