قدر “الآن” های خود را بدانیم؛
آنها هرگز باز نخواهند گشت…
جملات انگیزشی
سخنان بزرگان
keyboard_arrow_up