مردمی که به اندازه کافی دیوانه هستند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر بدهند، همان هایی هستند که این کار را خواهند کرد.
“استیو جابز”
جملات انگیزشی
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up